5 ingredienser i en digital kundereise som hekter kundene dine

Av

En digital kundereise som fanger og engasjerer er avgjørende for å skape langvarige relasjoner til dine kunder. Ved å ta i bruk prinsippene fra «The Hero’s Journey», en oppskrift på storytelling brukt i kjente fortellinger som Star Wars og Harry Potter, kan du formidle din merkevare på en måte som resonnerer personlig med publikum.

Å posisjonere kundene som helten i sin egen reise gjør din kommunikasjon mer relevant og kraftfull.

Det handler ikke bare om å fange oppmerksomheten, men å skape en opplevelse hvor kundene føler seg som hovedpersonene i en historie som utspiller seg. Dette kan transformere måten de oppfatter og engasjerer seg med din bedrift og dine produkter og tjenester.

Ved å klargjøre ditt budskap slik at kunder vil lytte, skaper du en klar vei de kan følge, og hjelper dem å se verdien av det du tilbyr.

For å nå frem i et digitalt marked, er det viktig at du forstår hvordan du kan anvende denne teknikken praktisk i din digitale markedsføring. Med riktig tilnærming kan du tiltrekke deg noen riktige fans til dine produkter og tjenester, og opprettholde deres engasjement over tid. Forsikre deg om at hver berøringspunkt i kundereisen bidrar til en sammenhengende fortelling som inspirerer og motiverer.

Forstå din målgruppe

For å skape en digital reise som engasjerer, er det essensielt å forstå hvem du kommuniserer med. Målgruppeinnsikt er fundamentet for relevante og effektive strategier.

Identifisere kundesegmenter

Din digitale strategi begynner med å identifisere ulike kundesegmenter. Dette er grupperinger av kunder basert på fellestrekk som demografi, adferd eller behov.

Skap en oversikt over markedet ved å se nærmere på de ulike segmentene – eller gruppene – og fokuser på spesifikke grupper for å tilpasse kommunikasjonen din.

En metode for å sikre at markedsføringen din når ut, er å forstå de underliggende faktorene som driver kundenes beslutninger.

 • Demografiske segmenter: Alder, kjønn, inntekt, utdanning.
 • Geografiske segmenter: Land, region, by.
 • Psykografiske segmenter: Livsstil, verdier, interesser.
 • Adferdssegmenter: Kjøpsadferd, brukerstatus, merkevarelojalitet.

Bruk av personas

Personas er fiktive karakterer som representerer dine ideelle kunder. Ved å utarbeide detaljerte personas, vil du kunne forstå og møte din målgruppes behov på en dypere og mer personlig måte. Personas bør inkludere spesifikke detaljer som kan guide din kommunikasjon:

 • Navn: Gir personaen en identitet.
 • Bakgrunn: Yrke, utdanningsnivå, familie.
 • Demografi: Alder, kjønn, inntekt.
 • Mål og utfordringer: Hva ønsker de å oppnå? Hvilke hindringer står i veien?

Bruken av personas kan hjelpe deg med å forstå kundereisens forskjellige faser, fra bevissthet til vurdering til kjøp. Gjennom å bruke denne strategien vil din kommunikasjon være mer målrettet og resonere bedre med de du ønsker å nå ut til.

Skap en sammenhengende kundereise

For å bygge en digital kundereise som engasjerer og beholder kundene dine, fokuser på klarhet og kontinuitet i alle berøringspunktene.

Berøringspunkter og kanaler

Det første steget i å skape en sammenhengende digital kundereise er å kartlegge berøringspunktene. Dette er de ulike punktene hvor kunder interagerer med merket ditt, fra oppdagelse til etter kjøpet. Listen under viser eksempler på digitale og fysiske berøringspunkter:

 • Nettsted
 • Sosiale medier
 • Kundeservice (E-post, chat, telefon)
 • Butikk/utsalgssted
 • Apper
 • Arrangementer og webinars

Kanaler refererer til de plattformene hvor disse interaksjonene skjer. Hver kanal skal fungere sømløst med de andre, slik at kunden opplever en flytende reise. For eksempel:

 • Nettsted: Optimaliser for mobil og desktop.
 • Sosiale medier: Tilpass innhold etter plattform.
 • Kundeservice: Sørg for at informasjonen er konsistent på tvers av alle kanaler.

Konsekvent merkevareopplevelse

Å holde merkevareopplevelsen konsistent er nøkkelen til å bygge en sammenhengende digital kundereise. Her er noen punkter du kan fokusere på for å sikre dette:

 • Visuell identitet: Bruk den samme logoen, fargepaletten og typografien over alle plattformer.
 • Tone og stemme: Kommuniser med en gjenkjennelig og vennlig tone uavhengig av kanalen.
 • Verdiløfte: Ditt merkes verdiløfte skal være tydelig formidlet i hver interaksjon.

Det er viktig at kunden din føler at hver kommunikasjon og interaksjon med merket ditt bygger på den forrige, uten brudd eller inkonsistenser.

Digitalt innhold og engasjement

En person på en storskjerm foran en gruppe mennesker som er på en digital kundereise.

Effektivt digitalt innhold og engasjement fanger og holder på kundenes oppmerksomhet. Din innholdsstrategi bør vinkles for å skape relevante og verdifulle opplevelser, og hver CTA (call-to-action) må lede til konkrete konverteringspunkter.

Innholdsstrategi

Din innholdsstrategi skal definere hva, hvordan og når du publiserer innhold for å møte kundenes behov. Du bør begynne med en kundeanalyse for å forstå dine målgruppers interesser og smertepunkter. Deretter kan du lage en innholdskalender som inkluderer:

 • Typer innhold (blogginnlegg, videoer, e-bøker)
 • Planlagte publiseringstidspunkter
 • Ansvarlige for innholdsproduksjon og publisering

Engasjerende innhold

For å lage engasjerende innhold, må du forstå dine kunders preferanser. Dette kan inkludere:

 • Informativt innhold: Hjelp kundene å løse problemer eller forbedre deres liv.
 • Underholdende innhold: Bruk historiefortelling for å skape en følelsesmessig forbindelse.
 • Interaktivt innhold: Quizzer og undersøkelser kan både informere og involvere brukerne.

Bruk bilder, videoer og infografikker for å gjøre innholdet mer tiltalende og lettfattelig.

CTA og konverteringspunkter

Velg dine CTA-er nøye for å guide brukerne gjennom kundereisen. En CTA bør være:

 • Synlig og fristende: Bruk farger og design som står ut på siden.
 • Klar og direkte: Fortell brukerne nøyaktig hva de skal gjøre.
 • Relevant og verdifull: Sørg for at CTA-en er tilpasset innholdet og brukerens interesser.

Eksempler på konverteringspunkter kan være:

 • Påmelding til nyhetsbrev.
 • Nedlasting av en gratis guide.
 • Registrering til et webinar.
 • Bestilling av konsultasjon, time, eller befaring.

Strukturer siden slik at konverteringspunktene ligger naturlig i brukerens navigasjonsflyt.

Data og personalisering

Når du bruker data til å skape en digital kundereise, kan du bygge personlige opplevelser som resonnerer med dine kunder.

Innsikter fra data

For å forstå dine kunders behov, er det essensielt å samle og analysere deres data. Webanalyseverktøy som Google Analytics gir deg verdifull innsikt i hvordan kundene dine oppfører seg på nettsiden din. Ved å spore parametere som sidevisninger, konverteringsrater og brukerflyt, kan du identifisere hva som engasjerer kundene dine og hva som ikke gjør det. Et eksempel på en nyttig innsikt kan være:

 • Sidevisninger: Gir informasjon om hvilke sider som er mest populære.
 • Konverteringsrater: Forteller hvor godt du lykkes med å få kundene til å utføre ønskede handlinger.
 • Brukerflyt: Viser kundenes navigasjon gjennom nettsiden, som kan avsløre potensielle forbedringspunkter.

Personaliseringsteknikker

Ved å bruke teknikker som segmentering og dynamisk innhold, kan du tilby skreddersydde opplevelser som øker relevansen for kunden.

Vi var innom segmentering tidligere, men det kan være vært å nevne at segmentering også kan benyttes etter at en person har bestilt fra deg og blitt en av dine kunder.

Dynamisk innhold endrer seg basert på brukerens interaksjoner og preferanser og kan inkludere:

 • Produktanbefalinger: Tilpasset brukerens tidligere kjøps- eller søkehistorikk.
 • Tilpassede hilsener: Som viser brukerens navn eller henviser til tidligere interaksjoner.

Ved å integrere innsikt fra data med avanserte personaliseringsteknikker, skaper du en digital kundereise som føles unik og verdsatt for hver enkelt kunde.

Optimalisering og forbedring

Etter å ha utviklet en digital kundereise, er det viktig å kontinuerlig forbedre opplevelsen basert på brukerdata og tilbakemeldinger. Dette sikrer en relevant og engasjerende reise for kundene dine.

A/B-testing

Med A/B-testing kan du sammenligne to versjoner av din digitale kundereise. Det kan være så enkelt som å endre fargen på en handlingsknapp eller teksten i en markedsføringsmelding.

Slik testing hjelper deg med å forstå hvilke elementer som fungerer best for å motivere kunden til å ta den ønskede handlingen. For eksempel kan du teste ut to forskjellige landingsider for å se hvilken som genererer flere konverteringer.

 1. Definer en hypotese for hva du ønsker å teste
 2. Lager to varianter: A (kontroll) og B (test)
 3. Mål resultatene og analyser data for å identifisere den mest effektive varianten

Feedback og tilpasninger

Kunde-feedback er essensiell for å tilpasse den digitale kundereisen slik at den imøtekommer brukernes behov og ønsker. Du bør aktivt oppfordre kunder til å dele sine opplevelser gjennom undersøkelser eller tilbakemeldingsskjemaer.

Dataene fra dette kan du bruke til å gjøre justeringer som forbedrer brukeropplevelsen. Informasjon hentet fra en kundes digitale opplevelse, som den skildret i forbindelse med kjøp av fotballsko, kan gi nyttig innsikt.

 • Samler inn feedback via e-post eller popup-skjemaer på nettstedet
 • Analyser tilbakemeldingene for tren deretter fortløpende
 • Implementer forbedringer basert på den innsamlede informasjonen

Neste steg for å lage en digital kundereise

Å skape en sammenhengende og engasjerende digital kundereise krever strategisk planlegging og kontinuerlig optimering. Ved å følge prinsippene og teknikkene vi har gått gjennom, kan du designe kundereiser som bygger varige relasjoner med dine kunder.

For å komme i gang med å utvikle en effektiv strategi for din virksomhet, tilbyr vi en gratis konsultasjon for å se om vi kan hjelpe deg på veien. I løpet av konsultasjonen vil vi diskutere dine mål, utfordringer og muligheter. Basert på innsiktene vi samler inn, vil vi foreslå skreddersydde løsninger for å forbedre din digitale kundereise.

Gjennom et tett samarbeid kan vi hjelpe deg med å skape engasjerende og konverterende opplevelser som bygger lojalitet og gir resultater.